CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Current situation and new technologies for future European energy pathwayes

Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö)
Proceedings Indo-Swedish Workshop on Biofuel Conversion p. 11-16. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

editors A.K.Kolar, B.V.S.S.S Prasad and K.S. Reddy, publisher, Indian Institute of Technology Madras, ChennaiDenna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 10185

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur