CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plastiska krympsprickor - materialsammansättning och arbetsplatsåtgärder

Oskar Esping (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Ingemar Löfgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Betong 4, p. 44-46. (2005)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-10-13.
CPL Pubid: 10179