CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Control of the Direction Sensitive Locking Differential (DSLD) for a Front Wheel Drive Passenger Car in Transient Cornering

Mathias Lidberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Jonas Alfredson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Proceedings of the IAVSD'09 Conference (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-11-18. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 101774

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur