CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diffusive transport in networks built of coupled chemical reactors

Ludvig Lizana (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 10176

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-12-12
Tid:
Lokal: