CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Engine Variability Impact on Reduced Order Thrust Estimation Filters

Mattias Henriksson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Tomas Grönstedt (Institutionen för tillämpad mekanik)
40th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Fort Lauderdale, Florida 11 - 14 July (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 10174

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur