CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detailed kinetic modeling of NOx adsorption and NO oxidation over Cu-ZSM-5

Louise Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Hanna Sjövall (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; R.J. Blint
Applied Catalysis B: Environmental (0926-3373). Vol. 87 (2009), 3-4, p. 200-210.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-11-17. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 101736

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur