CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Online statistical monitoring of critical patient data increases patient safety

Svante Lifvergren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Alexander Chakhunashvili (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Bo Bergman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Peter Docherty (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
International PICMET Conference, 28-30 July, Cape Town, RSA (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-11-17. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 101733

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur