CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detailed kinetic modeling of NH3 and H2O adsorption, and NH3 oxidation over Cu-ZSM-5

Hanna Sjövall (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; R.J. Blint ; Louise Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Journal of Physical Chemistry C (1932-7447). Vol. 113 (2009), 4, p. 1393-1405.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-11-17. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 101732

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Selective Catalytic Reduction of NOx with NH3 - Kinetic Modeling and Experimental Studies using Zeolite Based Catalysts