CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Learning mechanisms as means and ends in collaborative managment research

Peter Docherty (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; A.B Shani
Handbook of collaborative management research p. 163-182. (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-11-17.
CPL Pubid: 101731

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur