CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Comparative Study of Genetical Algorithms and Gradient Methods for RM12 Engine Diagnostics and Performance Estimation

Tomas Grönstedt (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Markus Wallin (Institutionen för tillämpad mekanik)
ASME Turbo Expo, Vienna (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 10173

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur