CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Learning by design: Key mechanisms in organization development

A.B Shani ; Peter Docherty (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Handbook of organization development p. 499-518. (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-11-17.
CPL Pubid: 101729

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur