CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainable work systems: Past, present and future of sustainability

Peter Docherty (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Mari Kira ; A.B Shani
Creating sustainable work systems: Developing social sustainability p. 268-289. (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-11-17.
CPL Pubid: 101728

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur