CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A development coalition for sustainability in healthcare

Svante Lifvergren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Tony Huzzard ; Peter Docherty (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Creating sustainable work systems: Developing social sustainability p. 167-185. (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-11-17. Senast ändrad 2015-06-23.
CPL Pubid: 101727

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur