CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Creating sustainable work systems: Developing social sustainability

Peter Docherty (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Mari Kira ; Rami Shani
London : Routledge, 2009.
[Bok]


Denna post skapades 2009-11-17.
CPL Pubid: 101725

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur