CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Augmented Multi-Point Estimation Technique for Gas Path Analysis Model Generation

Patrik Skölde ; Markus Wallin (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Tomas Grönstedt (Institutionen för tillämpad mekanik)
ASME Turbo Expo: Land, Sea & Air 14-17 June, Vienna. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 10172

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur