CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Frequency Multiplier Chains for Millimeter-Wave Signal Generation

Morteza Abbasi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-11-16. Senast ändrad 2009-11-20.
CPL Pubid: 101713

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2009-12-16
Tid: 10:00
Lokal: Kollektorn, MC2
Opponent: Dr. Mingquan Bao

Ingår i serie

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology 162