CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of Engine Intake and Nozzle Design the Performance of a Low-Signature Reconnaissance UAV

Markus Wallin (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Ulf Håll (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Tomas Grönstedt (Institutionen för tillämpad mekanik)
40th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Fort Lauderdale, Florida (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 10171

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur