CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Study of Engine Configurations for a Low-Signature Reconnaissance UAV

Markus Wallin (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Tomas Grönstedt (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Ulf Håll (Institutionen för tillämpad mekanik)
XVI International Symposium on Air Breathing Engines, Cleveland (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 10170

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur