CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identifiability in multi-point gas turbine parameter estimation problems

Tomas Grönstedt (Institutionen för tillämpad mekanik)
ASME Turbo Expo: Land, Sea & Air 3-6, Amsterdam. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 10168

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur