CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimating Parameters in Physical Models using MathModelica

Jonas Sjöberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Fredrik Fyhr ; Tomas Grönstedt (Institutionen för tillämpad mekanik)
Proceedings of the 2ndInternational Modelica Conference, Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Oberpfaffenhofen, Germany, pp. 325-330 (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 10166