CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

RBS High Efficiency Power Amplifier Research - Challenges and Possibilities

Bo Berglund ; Ulf Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Johan Thorebäck ; Thomas Lejon
Advances in Analog Circuit Design, Lund 2009 (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-11-13. Senast ändrad 2009-12-07.
CPL Pubid: 101650

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur