CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Noise-Shaped Coding and Quantization Noise Suppression for Pulsed Transmitter Architectures

Ulf Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
RFMTC (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-11-13. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 101646

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling
Elektronik

Chalmers infrastruktur