CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Advanced Solvers for General High Performance Transient Gas Turbine Simulation Tools

Tomas Grönstedt (Institutionen för tillämpad mekanik)
14th International Symposium on Air Breathing Engines, Sept. 5-12, Florence, Italy. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 10161

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur