CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mission Dependent Optimization of Advanced Fighter Engines

Tomas Grönstedt (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Ulf Håll (Institutionen för tillämpad mekanik)
13th International Symposium on Air Breathing Engines, Sept. 7-12, 1997, Chattanooga, Tennessee, U.S.A. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 10160

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur