CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interaktiv forskning-utveckling, användning och spridning av kunskaper?

Peter Docherty (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; A Ljung ; T Stjernberg
Gemensamt kunskapande- den interaktiva forskningens praktik, Växsjö university, Acta Wexionensia serie 149/2008 p. 123-142. (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-11-12.
CPL Pubid: 101594

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur