CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organizing for sustainable quality of health care delivery: emerging challenges

S Mohrman ; Rami Shani ; Peter Docherty (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
CHI conference: Lärande över gränserna, Chalmers University of Technology, Göteborg (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-11-12.
CPL Pubid: 101592

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur