CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Optimization of a Seven Stage Compressor

Tomas Grönstedt (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Thomas Johansson ; Ulf Håll (Institutionen för tillämpad mekanik)
International Symposium on Fluid Machinery and Fluid Engineering, Sept. 9-12, 1996, Beijing, China (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 10159

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur