CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Social sustainability in work systems- Workplaces of the future

Peter Docherty (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Mari Kira ; Rami Shani
Workplace of the future p. 36-56. (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-11-12.
CPL Pubid: 101585

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur