CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What constitutes a social sustainable system?

Peter Docherty (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Sustainable work-a challenge in times of economic crisis, Stockholm 27-28/10 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-11-12.
CPL Pubid: 101580

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur