CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Least Squares Based Transient Nonlinear Gas Path Analysis

Tomas Grönstedt (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
50th ASME Turbo Expo (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Estimation, non-linear, ODAEDenna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 10156

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur