CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Observations of submillimeter galaxies and the Sunyaev-Zeldovich effect towards clusters of galaxies

Daniel Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 92 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-11-11. Senast ändrad 2009-11-12.
CPL Pubid: 101553

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Extragalaktisk astronomi
Kosmologi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2009-12-02
Tid: 14:00
Lokal: ED-salen, EDIT-Huset, Hörsalsvägen 11, Chalmers
Opponent: Dr. Alexandre Beelen, Institut d'Astrophysique Spatiale, Université de Paris-Sud, Orsay

Ingår i serie

Radio and Space Science - Internal Technical Report 1652-9103