CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Chemical Model of Gasoline/Ethanol Blends

Chen Huang (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Valeri Golovitchev (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
The First Joint Meeting of the Scandinavian-Nordic and French Sections of the Combustion Institute, Copenhagen, November 9-10, 2009 p. 2. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-11-11. Senast ändrad 2016-01-07.
CPL Pubid: 101534

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur