CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Pragmatist Framework for Promoting a Safety Culture in Health Care

Christina Mauléon (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
(2009)
[Preprint]

Nyckelord: pragmatism, safety, health-care


Submitted for PublicationDenna post skapades 2009-11-11. Senast ändrad 2009-11-11.
CPL Pubid: 101519

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Etnografi
Kommunikationsvetenskap
Övrig annan samhällsvetenskap
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


'Getting' it Together In Joint Directed Action