CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards improved ventilator management in extremely low birth weight infants: Direct measurement of airway pressure.

Ants Silberberg (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Kenneth Sandberg
Medicinteknikdagarna, 28-29 Sept. 2009 Västerås, Sweden p. 59. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-11-09.
CPL Pubid: 101428

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur