CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fast Dual-Rail Dynamic Logic Style

A Alvandpour ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; R Krishnamurthy ; K Soumyanath
(2005)
[Patent]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 10138

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur