CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stratified Cold Start Sprays of Gasoline-Ethanol Blends

Stina Hemdal (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Jonas Wärnberg (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Petter Dahlander (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Ingemar Denbratt (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
SAE SP 2241 SI Combustion and Direct Injection SI Engine TEchnology 2009 p. 397-410. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Direct Injection, Stratified combustion, EthanolDenna post skapades 2009-11-06.
CPL Pubid: 101370

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Hollow cone gasoline/ethanol sprays under cold start conditions


The efficient ethanol engine with cold start capability


Optical Diagnostics Applied to Internal Combustion Engines: Catalysis, Sprays and Combustion