CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stratified Cold Start Sprays of Gasoline-Ethanol Blends

Stina Hemdal (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Jonas Wärnberg (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Petter Dahlander (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Ingemar Denbratt (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
SAE SP 2241 SI Combustion and Direct Injection SI Engine TEchnology 2009 p. 397-410. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Direct Injection, Stratified combustion, EthanolDenna post skapades 2009-11-06.
CPL Pubid: 101370