CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In situ studies and simulation of mould filling with a model system for PIM

Henrik Persson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Martin Jenni ; Lars Nyborg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
International Polymer Processing (0930-777X). Vol. 24 (2009), 5, p. 406-413.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: injection moulding, PIM, simulation, weld lines, jettingDenna post skapades 2009-11-06. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 101368

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur