CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Low-Leakage Twin-Precision Multiplier Using Reconfigurable Power Gating

Magnus Själander (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Mindaugas Drazdziulis (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Henrik Eriksson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
IEEE International Symposium on Circuits and Systems p. 1654-7. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 10136