CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discrete Event Simulation software evaluation for "Dynamic Rough Cut Analysis"

Björn Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Journal of Simulation News Europe (1015-8685). 41/42, p. 3-12. (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Discrete Event Simulation, Evaluation, Dynamic Rough Cut AnalysisDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 10121

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur