CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrocatalysis and transport effects on nanostructured Pt/GC electrodes

R. W. Lindström ; Y.E. Seidel ; Z. Jusys ; Marie Gustavsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Björn Wickman (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; R.J. Behm
Journal of Electroanalytical Chemistry (0022-0728). Vol. 644 (2010), 2, p. 90-102.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Model catalyst; Nanostructuring; Colloidal Lithography; Hole-Mask Colloidal Lithography; Electrocatalysis; CO oxidation; Formaldehyde oxidation; Transport effectsDenna post skapades 2009-11-02. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 101180

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur