CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Module-based variation simulation in platform architecture

Peter Edholm (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Rikard Söderberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
11th edition of The CIRP Conference on Computer Aided Tolerancing. Annecy (France). March, 26th and 27th 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-11-02. Senast ändrad 2013-09-24.
CPL Pubid: 101177

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur