CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Universes for Generic Programs and Proofs in Dependent Type Theory

Marcin Benke (Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik) ; Peter Dybjer (Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik) ; Patrik Jansson (Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik ; Institutionen för datavetenskap, Funktionell programmering)
Nordic Journal of Computing (1236-6064). Vol. 10 (2003), 4, p. 265-289.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 10117

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik (2002-2004)
Institutionen för datavetenskap, Funktionell programmering (2002-2004)

Ämnesområden

Teoretisk datalogi
Datalogi

Chalmers infrastruktur