CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Development Coalition for Sustainability in Health Care

Svante Lifvergren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Tony Huzzard ; Peter Docherty (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
International ERGOS conference (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-11-02. Senast ändrad 2015-06-23.
CPL Pubid: 101168

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur