CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Generic Programming: An Introduction

Roland Backhouse ; Patrik Jansson (Institutionen för datavetenskap, Funktionell programmering ; Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik) ; Johan Jeuring ; Lambert Meertens
Advanced Functional Programming Vol. 1608 (1999), p. 28--115.
[Kapitel]

Nyckelord: functional, generic, programming, polytypic, tutorialDenna post skapades 2006-10-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 10116

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Funktionell programmering (2002-2004)
Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik (2002-2004)

Ämnesområden

Teoretisk datalogi
Datalogi

Chalmers infrastruktur