CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model-based compensation of topography effects for improved stem volume retrieval from CARABAS-II VHF-band SAR images

Klas Folkesson ; Gary Smith-Jonforsen ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (0196-2892). Vol. 47 (2009), 4, p. 1045-1055.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-11-02. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 101144

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur