CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utmattning och Hypotyreos

Biokemi bakom aktuell diagnos

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2009. - 10 sidor s.
[Rapport]

Intresset för odiagnosticerad underfunktion av sköldkörtelhormoner, hypotyreos, ökar nu snabbt. Problemet kopplar till ospecifika diagnoser som utmattningssyndrom, kronisk trötthet och fibromyalgi.

Rapporten syftar till att belysa hormonernas biokemi som en grund för förståelse av orsaker bakom problemen. Bland dessa belyses brist på jod och selen, exponering för kvicksilver och andra miljögifter samt långvarig fysisk och psykisk stress.

Hypotyreos kan oftast behandlas framgångsrikt med tillskott av hormonerna tyroxin, T4, och liotyronin, T3.

Nyckelord: biosyntes, metabolism, dejodinaser, receptorer, kortison, amalgam, miljögifterDenna post skapades 2009-11-01. Senast ändrad 2009-11-09.
CPL Pubid: 101130

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Folkhälsomedicinska forskningsområden
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)

Chalmers infrastruktur