CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

HCCI combustion using Charge Stratification and Spark-assistance

Andreas Berntsson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. ISBN: 978-91-7385-342-2.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Combustion, CAI, HCCI, NVO, Charge stratification, Spark-assistance, Spark-assistDenna post skapades 2009-10-30. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 101127

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2009-12-17
Opponent: Professor Norimasa Iida

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3023