CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Experimental Study of a Spark-assisted Stratified Charge HCCI Engine

Andreas Berntsson (Institutionen för tillämpad mekanik)
2006.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-10-30.
CPL Pubid: 101103

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur