CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cooperation in the Building Sector between Building-Material Manufacturers and Contractors to Develop Products

Jan Sundqvist (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Bengt Larsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Göran Lindahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik)
Australian Journal of Construction Economics and Building. Vol. Vol 7 (2007), Issue 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-30.
CPL Pubid: 101081

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur