CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organisational change in the run-up to a major sport event: The case of the European Athletics Championships 2006

Göran Lindahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Nina Modig (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Project Management Technology, 2007.1. (2007)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

På kinesiska.Denna post skapades 2009-10-30. Senast ändrad 2009-11-17.
CPL Pubid: 101075

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur